top of page

2019 Június 2, 18:00

|

Teatrul Studio

Magyar Euritmia Társaság végzős diákjainak vizsgaelőadása

Különleges előadáson vehetnek részt a marosvásárhelyiek 2019 június 2-án, amely egyedülálló a művészi megmozdulások palettáján. A végzős diákok egy turné keretén belül mutatják be előadásukat több magyarországi, erdélyi és svájci helyszínen. Ajánlott támogatás 15 lej.

Magyar Euritmia Társaság végzős diákjainak vizsgaelőadása
Magyar Euritmia Társaság végzős diákjainak vizsgaelőadása

Idő és helyszín

2019 Június 2, 18:00

Teatrul Studio, Strada Köteles Sámuel, Târgu Mureș, Romania

Az eseményről

Egy páratlan esemény művészet-kedvelőknek, pedagógusok, szülőknek, gyerekeknek

Különleges előadáson vehetnek részt a marosvásárhelyiek 2019 június 2-án, amely egyedülálló a művészi megmozdulások palettáján. Turné keretén belül mutatják be előadásukat több magyarországi, erdélyi és svájci helyszínen. Marosvásárhelyen a Stúdió Színház termében kerül rá sor, 18 órai kezdettel.

Minden művészet az emberi lelket hivatott megmozdítani, és ez a célkitűzés az euritmiában szó szerint történik meg: az euritmia a LÉLEK TÁNCA. Ahogyan a lélek mozdul a zenére, a vers képeire, hangzóira, és hozza organikus mozgásba a testet, az euritmia szigorú mozgástörvényei szerint. És nemcsak.

Az euritmia viszonylag fiatal mozgásművészeti forma, amely a nagy hangzóvilág képi-mozgásos bemutatását tűzi ki célul. Témáiban zenei és irodalmi klasszikusokhoz nyúl, mély filozófiai, mitológiai tartalmakat érint.

Előadó művészet lévén, ötvöződik benne több művészeti ág: szakrális táncok, antik dráma, zene, szobrászat, költészet. Időbeli művészetként, legfőbb kifejezőeszköze az emberi test organikus mozgása, másrészt, ehhez téri-plasztikai elemek is hozzárendelődnek, mint szakrális geometriai formák, jelentést hordozó, akvarellszerű színhasználat, selymes textúrák, melyek a levegő organikus áramlásait hivatottak megjeleníteni.

Mint megtestesült, élő szinesztéziában, párhuzamos összhangban, szimultán jelennek meg a hangok- szavak- jelentések auditív világához rendelt, vizuális képek, valóságos, átfogó esztétikai élményfürdőt kínálva a léleknek.

Püthagorasz úgy gondolta, "...ha valaki szép alakzatokat, vagy alakokat lát, és szép ritmusokat, vagy dallamokat hall, bizonyos dallamok és ritmusok segítségével emberi jellemek és szenvedélyek gyógyulása következik be, s a lélek képességeinek harmóniái összerendeződnek úgy, mint kezdetben voltak."

Pedagógiai formájában, rokonságot mutat a Kodály-módszerrel, a Dalcroze-euritmiával, de ezeknél teljesebb. A Magyar Tudományos Akadémia is alkalmazza a téri-orientációs fejlesztési programjában, úgyszintén a Waldorf pedagógia is, interdiszciplinaritása folytán.

Terapeutikus alkalmazásra is lehetőséget biztosít.

Ezúttal a budapesti Magyar Euritmia Társaság végzős diákjainak vizsgaelőadása lesz megtekinthető.

A Csapat:

Barabássy Somogy Örs

Cuhorka Kata

Erőss Anikó

Inczédy Piroska

Kovács Ágota

Orlai Krisztina

Póder Galina

Felkészítő tanáraink:

Scheily Mária

Szentmártony Yvonne

Cserháti Katalin

Balogh Orsolya

Közreműködő művészek:

Spengler Krisztina - zongora

Kónya Attila - cselló

Farkas Anna - oboa

Cserháti Katalin - versek

Világítás: Felkuti Károly

"Az Euritmia, mint új mozgásművészet a múlt század elején fejlődött ki, Rudolf Steiner nevéhez fűződik. A beszéd és az ének mozgástörvényein alapul, tehát nem tánc, vagy pantomim, hanem a hangképző szervek nem tudatos mozgásait teszi át az egész test, főleg a karok tudatos mozgásaivá. Ahogy a gége a kilélegző levegőt formálja hangzókká, vagy énekhanggá, úgy az Euritmia az egész testet annak szolgálatába állítja, hogy ezt a finom mozgást láthatóvá tegye. Az ember a beszédben és énekben szellemi tartalmat közöl, gondolatainkkal, zenei inspirációnkkal közvetlenül kapcsolódunk a szellemihez, így az euritmiai mozdulatokban sem csupán a fizikai test mozgáslehetőségeinek tetszőleges kihasználása vagy érzelmek ilyen eszközökkel való megjelenítése, hanem a gondolattal, és zenei tartalommal átjárt tudatosan megformált látható beszéd és ének megjelenítése a cél. Ezért van a kilélegző levegő megjelenítését segítő áradó mozgás, és a levegőmozgást legjobban megjelenítő selyemruha és fátyol, aminek színei a vers vagy zenedarab hangulatát emelik ki. A színes világítás szintén a vers vagy zene hangulatát hivatott erősíteni.

Euritmia – görögül jó, vagy szép ritmust, a ritmus pedig áradást jelent. A ritmus értelmezésében általában a polaritást emelik ki, sötét – világos, kicsi - nagy, nehéz-könnyű, stb. Pedig a polaritásban csak addig él a ritmus, amíg egyik a másik felé halad és átalakul, csak addig van élet, amíg mozgás van. A ritmus, a harmadik elem, nem absztrakció, hanem az egyetlen valóság. Az euritmia,- jó ritmus - nem kész, befejezett mozdulatok sora, hanem folyamatos létesülés, elengedés, átalakulás, ahogyan a zene is nem a hangoktól, hanem attól lesz zene, ami a hangok között él, és őket összetartja.

Az euritmia színpadi megjelenésén kívül a pedagógiában és a terápiában is használatos. A Waldorf iskolák minden évfolyamán tananyag, segíti többek között a térorientáció, beszédképzés, irodalmi, zenei érzék, képi és zenei fantázia fejlődését.

Az euritmia összehasonlítva pl. a zene évezredes múltjával, a többi művészethez képest fejlődése kezdetén van, de a kezdeti lelkesedés és odaadó kitartó gyakorlás már most is minden kontinensen folytonosan jelenlevővé tette, és ez ad reményt arra, hogy fejlődése egykor, talán csak távolabbi jövőben a csiraállapotból majd virágba szökken."

/Írta: Scheily Mária/

Ajánlott támogatás 15 lej.

Esemény megosztása

bottom of page