2019 Június 2, 18:00 | Teatrul Studio

Magyar Euritmia Társaság végzős diákjainak vizsgaelőadása

Különleges előadáson vehetnek részt a marosvásárhelyiek 2019 június 2-án, amely egyedülálló a művészi megmozdulások palettáján. A végzős diákok egy turné keretén belül mutatják be előadásukat több magyarországi, erdélyi és svájci helyszínen. Ajánlott támogatás 15 lej.

Helyszín és időpont

2019 Június 2, 18:00
Teatrul Studio, Strada Köteles Sámuel, Târgu Mureș, Romania

Leírás

Egy páratlan esemény művészet-kedvelőknek, pedagógusok, szülőknek, gyerekeknek

Különleges előadáson vehetnek részt a marosvásárhelyiek 2019 június 2-án, amely egyedülálló a művészi megmozdulások palettáján. Turné keretén belül mutatják be előadásukat több magyarországi, erdélyi és svájci helyszínen. Marosvásárhelyen a Stúdió Színház termében kerül rá sor, 18 órai kezdettel.

Minden művészet az emberi lelket hivatott megmozdítani, és ez a célkitűzés az euritmiában szó szerint történik meg: az euritmia a LÉLEK TÁNCA. Ahogyan a lélek mozdul a zenére, a vers képeire, hangzóira, és hozza organikus mozgásba a testet, az euritmia szigorú mozgástörvényei szerint. És nemcsak.

Az euritmia viszonylag fiatal mozgásművészeti forma, amely a nagy hangzóvilág képi-mozgásos bemutatását tűzi ki célul. Témáiban zenei és irodalmi klasszikusokhoz nyúl, mély filozófiai, mitológiai tartalmakat érint.

Előadó művészet lévén, ötvöződik benne több művészeti ág: szakrális táncok, antik dráma, zene, szobrászat, költészet. Időbeli művészetként, legfőbb kifejezőeszköze az emberi test organikus mozgása, másrészt, ehhez téri-plasztikai elemek is hozzárendelődnek, mint szakrális geometriai formák, jelentést hordozó, akvarellszerű színhasználat, selymes textúrák, melyek a levegő organikus áramlásait hivatottak megjeleníteni.

Mint megtestesült, élő szinesztéziában, párhuzamos összhangban, szimultán jelennek meg a hangok- szavak- jelentések auditív világához rendelt, vizuális képek, valóságos, átfogó esztétikai élményfürdőt kínálva a léleknek.

Püthagorasz úgy gondolta, "...ha valaki szép alakzatokat, vagy alakokat lát, és szép ritmusokat, vagy dallamokat hall, bizonyos dallamok és ritmusok segítségével emberi jellemek és szenvedélyek gyógyulása következik be, s a lélek képességeinek harmóniái összerendeződnek úgy, mint kezdetben voltak."

Pedagógiai formájában, rokonságot mutat a Kodály-módszerrel, a Dalcroze-euritmiával, de ezeknél teljesebb. A Magyar Tudományos Akadémia is alkalmazza a téri-orientációs fejlesztési programjában, úgyszintén a Waldorf pedagógia is, interdiszciplinaritása folytán.

Terapeutikus alkalmazásra is lehetőséget biztosít.

Ezúttal a budapesti Magyar Euritmia Társaság végzős diákjainak vizsgaelőadása lesz megtekinthető.

A Csapat:

Barabássy Somogy Örs

Cuhorka Kata

Erőss Anikó

Inczédy Piroska

Kovács Ágota

Orlai Krisztina

Póder Galina

Felkészítő tanáraink:

Scheily Mária

Szentmártony Yvonne

Cserháti Katalin

Balogh Orsolya

Közreműködő művészek:

Spengler Krisztina - zongora

Kónya Attila - cselló

Farkas Anna - oboa

Cserháti Katalin - versek

Világítás: Felkuti Károly

"Az Euritmia, mint új mozgásművészet a múlt század elején fejlődött ki, Rudolf Steiner nevéhez fűződik. A beszéd és az ének mozgástörvényein alapul, tehát nem tánc, vagy pantomim, hanem a hangképző szervek nem tudatos mozgásait teszi át az egész test, főleg a karok tudatos mozgásaivá. Ahogy a gége a kilélegző levegőt formálja hangzókká, vagy énekhanggá, úgy az Euritmia az egész testet annak szolgálatába állítja, hogy ezt a finom mozgást láthatóvá tegye. Az ember a beszédben és énekben szellemi tartalmat közöl, gondolatainkkal, zenei inspirációnkkal közvetlenül kapcsolódunk a szellemihez, így az euritmiai mozdulatokban sem csupán a fizikai test mozgáslehetőségeinek tetszőleges kihasználása vagy érzelmek ilyen eszközökkel való megjelenítése, hanem a gondolattal, és zenei tartalommal átjárt tudatosan megformált látható beszéd és ének megjelenítése a cél. Ezért van a kilélegző levegő megjelenítését segítő áradó mozgás, és a levegőmozgást legjobban megjelenítő selyemruha és fátyol, aminek színei a vers vagy zenedarab hangulatát emelik ki. A színes világítás szintén a vers vagy zene hangulatát hivatott erősíteni.

Euritmia – görögül jó, vagy szép ritmust, a ritmus pedig áradást jelent. A ritmus értelmezésében általában a polaritást emelik ki, sötét – világos, kicsi - nagy, nehéz-könnyű, stb. Pedig a polaritásban csak addig él a ritmus, amíg egyik a másik felé halad és átalakul, csak addig van élet, amíg mozgás van. A ritmus, a harmadik elem, nem absztrakció, hanem az egyetlen valóság. Az euritmia,- jó ritmus - nem kész, befejezett mozdulatok sora, hanem folyamatos létesülés, elengedés, átalakulás, ahogyan a zene is nem a hangoktól, hanem attól lesz zene, ami a hangok között él, és őket összetartja.

Az euritmia színpadi megjelenésén kívül a pedagógiában és a terápiában is használatos. A Waldorf iskolák minden évfolyamán tananyag, segíti többek között a térorientáció, beszédképzés, irodalmi, zenei érzék, képi és zenei fantázia fejlődését.

Az euritmia összehasonlítva pl. a zene évezredes múltjával, a többi művészethez képest fejlődése kezdetén van, de a kezdeti lelkesedés és odaadó kitartó gyakorlás már most is minden kontinensen folytonosan jelenlevővé tette, és ez ad reményt arra, hogy fejlődése egykor, talán csak távolabbi jövőben a csiraállapotból majd virágba szökken."

/Írta: Scheily Mária/

Ajánlott támogatás 15 lej.

Magocska Waldorf Egyesület

2014 óta folyamatosan formálódó, szülőkből és pedagógusokból álló aktív kis közösség, amely azon munkálkodik, hogy a Waldorf pedagógia és életszemlélet ismert legyen szűkebb-tágabb környezetünkben.

KAPCSOLAT

T: 0743.489.021

E: office@magocskawaldorf.ro

© 2020 - Magocska Waldorf Egyesület