top of page

Magyar Euritmia Társaság végzős diákjainak vizsgaelőadása

Június 2. 18:00 óra

Egy páratlan esemény művészet-kedvelőknek, pedagógusok, szülőknek, gyerekeknek

Különleges előadáson vehetnek részt a marosvásárhelyiek 2019 június 2-án, amely egyedülálló a művészi megmozdulások palettáján. Turné keretén belül mutatják be előadásukat több magyarországi, erdélyi és svájci helyszínen. Marosvásárhelyen a Stúdió Színház termében kerül rá sor, 18 órai kezdettel.


Minden művészet az emberi lelket hivatott megmozdítani, és ez a célkitűzés az euritmiában szó szerint történik meg: az euritmia a LÉLEK TÁNCA. Ahogyan a lélek mozdul a zenére, a vers képeire, hangzóira, és hozza organikus mozgásba a testet, az euritmia szigorú mozgástörvényei szerint. És nemcsak.
Az euritmia viszonylag fiatal mozgásművészeti forma, amely a nagy hangzóvilág képi-mozgásos bemutatását tűzi ki célul. Témáiban zenei és irodalmi klasszikusokhoz nyúl, mély filozófiai, mitológiai tartalmakat érint.
Előadó művészet lévén, ötvöződik benne több művészeti ág: szakrális táncok, antik dráma, zene, szobrászat, költészet. Időbeli művészetként, legfőbb kifejezőeszköze az emberi test organikus mozgása, másrészt, ehhez téri-plasztikai elemek is hozzárendelődnek, mint szakrális geometriai formák, jelentést hordozó, akvarellszerű színhasználat, selymes textúrák, melyek a levegő organikus áramlásait hivatottak megjeleníteni. 
Mint megtestesült, élő szinesztéziában, párhuzamos összhangban, szimultán jelennek meg a hangok- szavak- jelentések auditív világához rendelt, vizuális képek, valóságos, átfogó esztétikai élményfürdőt kínálva a léleknek.

 

Püthagorasz úgy gondolta, "...ha valaki szép alakzatokat, vagy alakokat lát, és szép ritmusokat, vagy dallamokat hall, bizonyos dallamok és ritmusok segítségével emberi jellemek és szenvedélyek gyógyulása következik be, s a lélek képességeinek harmóniái összerendeződnek úgy, mint kezdetben voltak."

 

Pedagógiai formájában, rokonságot mutat a Kodály-módszerrel, a Dalcroze-euritmiával, de ezeknél teljesebb. A Magyar Tudományos Akadémia is alkalmazza a téri-orientációs fejlesztési programjában, úgyszintén a Waldorf pedagógia is, interdiszciplinaritása folytán.
Terapeutikus alkalmazásra is lehetőséget biztosít.

 

Ezúttal a budapesti Magyar Euritmia Társaság végzős diákjainak vizsgaelőadása lesz megtekinthető.

A Csapat:
Barabássy Somogy Örs
Cuhorka Kata
Erőss Anikó
Inczédy Piroska
Kovács Ágota
Orlai Krisztina
Póder Galina

Felkészítő tanáraink:
Scheily Mária
Szentmártony Yvonne
Cserháti Katalin
Balogh Orsolya

Közreműködő művészek:
Spengler Krisztina - zongora
Kónya Attila - cselló
Farkas Anna - oboa
Cserháti Katalin - versek

Világítás:

Felkuti Károly


"Az Euritmia, mint új mozgásművészet a múlt század elején fejlődött ki, Rudolf Steiner nevéhez fűződik. A beszéd és az ének mozgástörvényein alapul, tehát nem tánc, vagy pantomim, hanem a hangképző szervek nem tudatos mozgásait teszi át az egész test, főleg a karok tudatos mozgásaivá. Ahogy a gége a kilélegző levegőt formálja hangzókká, vagy énekhanggá, úgy az Euritmia az egész testet annak szolgálatába állítja, hogy ezt a finom mozgást láthatóvá tegye. Az ember a beszédben és énekben szellemi tartalmat közöl, gondolatainkkal, zenei inspirációnkkal közvetlenül kapcsolódunk a szellemihez, így az euritmiai mozdulatokban sem csupán a fizikai test mozgáslehetőségeinek tetszőleges kihasználása vagy érzelmek ilyen eszközökkel való megjelenítése, hanem a gondolattal, és zenei tartalommal átjárt tudatosan megformált látható beszéd és ének megjelenítése a cél. Ezért van a kilélegző levegő megjelenítését segítő áradó mozgás, és a levegőmozgást legjobban megjelenítő selyemruha és fátyol, aminek színei a vers vagy zenedarab hangulatát emelik ki. A színes világítás szintén a vers vagy zene hangulatát hivatott erősíteni.
 

Euritmia – görögül jó, vagy szép ritmust, a ritmus pedig áradást jelent. A ritmus értelmezésében általában a polaritást emelik ki, sötét – világos, kicsi - nagy, nehéz-könnyű, stb. Pedig a polaritásban csak addig él a ritmus, amíg egyik a másik felé halad és átalakul, csak addig van élet, amíg mozgás van. A ritmus, a harmadik elem, nem absztrakció, hanem az egyetlen valóság. Az euritmia,- jó ritmus - nem kész, befejezett mozdulatok sora, hanem folyamatos létesülés, elengedés, átalakulás, ahogyan a zene is nem a hangoktól, hanem attól lesz zene, ami a hangok között él, és őket összetartja. 
Az euritmia színpadi megjelenésén kívül a pedagógiában és a terápiában is használatos. A Waldorf iskolák minden évfolyamán tananyag, segíti többek között a térorientáció, beszédképzés, irodalmi, zenei érzék, képi és zenei fantázia fejlődését. 

 

Az euritmia összehasonlítva pl. a zene évezredes múltjával, a többi művészethez képest fejlődése kezdetén van, de a kezdeti lelkesedés és odaadó kitartó gyakorlás már most is minden kontinensen folytonosan jelenlevővé tette, és ez ad reményt arra, hogy fejlődése egykor, talán csak távolabbi jövőben a csiraállapotból majd virágba szökken."
/Írta: Scheily Mária/

 


Ajánlott támogatás 15 lej.

bottom of page