top of page

Szabadság – egyenlőség – testvériség

Liszka Andrea előadása - 2019

Gyógyír csupán az, ha az egész közösség az egyes ember lelkének tükrében képződik, s az egyes ember lelkének ereje hat a közösségben. (Rudolf Steiner)
 

A szociális hármas tagozódásról tartott előadást Liszka Andrea, aki a budapesti Waldorf Ház intézményvezetője. 20 éve gyűjti tapasztalatait a Waldorf közösségek működéséről. Volt Waldorf-tanár 2000-2007 között. Később a Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet megszervezésére kapott felkérést, és 2008-tól ott dolgozik. Alapítója is a Waldorf Háznak, és elismert szakértőnek számít a pedagógia és nevelés területén. Közel húsz évnyi intézményvezetői tapasztalatot gyűjtött össze Waldorf-intézményekben, és ez idő alatt folyton azt kutatta, hogy hogyan tud jól működni egy önigazgató közösség. Legtöbb tudása és tapasztalata a minőséggondozás területéről van, ezért is ásta bele magát a szociális hármas tagozódás témakörbe, amiről sok mindent elolvasott, évekig érlelte a témakört magában, amíg kijelenthette, hogy érti, miről szól, és át is tudja ezt adni másoknak. 2019 március 25-én velünk is megosztotta a lényeget. Inspiráló, elgondolkodtató és interaktív előadást tartott, köszönjük!
 

Előadásában a francia forradalom eszmeiségére is épített hármas tagozódásról beszélt, ami egy ideális világkép, sőt: egy ideális társadalmi berendeződést biztosítana, ha megvalósulna. Talán utópisztikus, de mindenképpen egy egészséges vízió, aminek megvalósítására törekedni kell. Rudolf Steiner leírta az alapjait ennek a berendeződésnek, de más 20. századi gondolkodó is foglalkozott ezen tagozódás elméletével, amely szerint a történelmi időben előrehaladva az ember egyre inkább individualizálódik, de megmarad társas lénynek, ezért a társadalmi berendezkedés akkor ideális, ha az egyén és a közösség érdekei is érvényesülni tudnak. A hármas tagozódás szerint a szellemi életben a szabadságnak kell érvényesülnie, a jogi életben az egyenlőségnek, és a gazdasági életben a testvériségnek.

 

Sem a kapitalizmus, sem a szocializmus, de a 19. századi forradalmakat megelőző társadalmi rendeződési formák sem biztosítják ezeket, míg ezek sorban az ÉN-ért, a MI-ért és az EGYMÁS-ért valósulnának meg, legyőzve a legnagyobb ellenségeket: a szellemi szabadságé a materializmus, az egyenlőségnek a hatalom és a testvériségnek az egoizmus az akadályozója.
 

Rudolf Steiner, a Waldorf pedagógia atyja őszintén vallotta a szabadság, egyenlőség és testvériség szentháromságát, és sokat foglalkozott a társadalom hármas tagozódásának nevezett témával, amelyet rávetített a pedagógiai irányzatra is, és a Waldorf közösségek működéséről is ennek vonatkozásában ír.

http://www.camphill.hu/wp-content/uploads/R.-Steiner-szoci%C3%A1lis-t%C3%B6rv%C3%A9nyei.pdf

 

http://orszagepito.hu/sites/all/files/orszagepito-hu/lapszam/1990-3/90-3-steiner-harmas.pdf

 

http://maga-a-valosag.com/?page_id=5325

bottom of page