top of page
Image35.jpg

Nicolae Balcescu gimnázium épületében, Szabadság utca 36 szám

Waldorf iskola Marosvásárhelyen

Iskolánk története

A marosvásárhelyi Waldorf-Iskola létrehozását egy nagyon lelkes szülői közősség kezdeményezte, akiknek gyermekei Waldorf-óvodába jártak.

2013-ban megtalálták a Nicolae Bălcescu Általános Iskola rugalmas, nyitott tanítói közösségét és vezetőségét, így az Iskola Szabadság utcai épületében 2014-ben elindult az első magyar tagozaton működő osztály, 17 tanulóval és egy osztálytanítóval.

2015-ben már párhuzamosan magyar és román tagozaton indultak osztályok.

2018 szeptemberében már 9 Waldorf-osztályban, több mint 180 gyerek kezdhette meg tanulmányait. Jelenleg az osztályok átlag létszáma 20 tanuló körül van. 5 magyar – és 4 román osztáyban, 9 képzett tanító és néhány szaktanár tanít.

Iskola-Szülő-Gyermek kapcsolat

A Waldorf-osztályokban tanító tanárok nevelő munkájukban a Waldorf-pedagógiát alkalmazzák. A tanítás tartalmait, a módszereket, eljárásokat, pedagógiai alapelveket a Waldorf-tanterv foglalja össze. A tanárok az embertani és nevelésművészeti tudásukat, a saját személyiségükkel átitatva, pedagógiai- és emberi képességeik segítégével kapcsolják össze a tantervi ismereteket a gyerekek egyéni ismereteivel és alakítják azt egységes egésszé. 

 

A gyermekre testi, lelki, szellemi teljességben tekintenek és életkorának megfelelően segítik fejlődését.

 

Szoros együttműködés van a szülők és osztálytanító között a gyermekek egységes fejlesztése, nevelése érdekében. Ezért van nagy jelentősége annak, hogy a szülők mennyire tudnak együttműködni a tanárokkal, az iskolával, mennyire tudnak azonosulni az iskola által közvetített értékekkel.

 

Iskolánkban a szülők különböző szinteken vesznek részt az intézmény életében:

  • A gyermekek beíratásakor, az iskola rendjének alakításakor a jogi élet résztvevői. 

  • A szülői esteken és egyéb pedagógiai beszélgetések során, az ünnepeken való részvétel alkalmaival, vagy, amikor segítőként részt vesznek az iskolai rendezvények szervezésében, akkor a szellemi élet részesei. 

  • A gazdasági élet részesei azáltal, hogy támogatják a Waldorf-osztályok fenntartásának finanszírozását. A társadalmi munkán kívül az osztálytermek felszerelésén és egyéb felajánlások formájában a szülők is részt vállalnak az anyagi terhekből. A szülők szabad vállalással és felelősen, az iskolával megállapodást kötve kapcsolódnak be az iskola életébe.

Elérhetőség

540172, Szabadság utca 36. szám, Marosvásárhely, Románia

bottom of page