Nicolae Balcescu gimnázium épületében, Szabadság utca 36 szám

Waldorf iskola Marosvásárhelyen

Iskolánk története

A marosvásárhelyi Waldorf-Iskola létrehozását egy nagyon lelkes szülői közősség kezdeményezte, akiknek gyermekei Waldorf-óvodába jártak.

2013-ban megtalálták a Nicolae Bălcescu Általános Iskola rugalmas, nyitott tanítói közösségét és vezetőségét, így az Iskola Szabadság utcai épületében 2014-ben elindult az első magyar tagozaton működő osztály, 17 tanulóval és egy osztálytanítóval.

2015-ben már párhuzamosan magyar és román tagozaton indultak osztályok.

2018 szeptemberében már 9 Waldorf-osztályban, több mint 180 gyerek kezdhette meg tanulmányait. Jelenleg az osztályok átlag létszáma 20 tanuló körül van. 5 magyar – és 4 román osztáyban, 9 képzett tanító és néhány szaktanár tanít.

Iskola-Szülő-Gyermek kapcsolat

A Waldorf-osztályokban tanító tanárok nevelő munkájukban a Waldorf-pedagógiát alkalmazzák. A tanítás tartalmait, a módszereket, eljárásokat, pedagógiai alapelveket a Waldorf-tanterv foglalja össze. A tanárok az embertani és nevelésművészeti tudásukat, a saját személyiségükkel átitatva, pedagógiai- és emberi képességeik segítégével kapcsolják össze a tantervi ismereteket a gyerekek egyéni ismereteivel és alakítják azt egységes egésszé. 

 

A gyermekre testi, lelki, szellemi teljességben tekintenek és életkorának megfelelően segítik fejlődését.

 

Szoros együttműködés van a szülők és osztálytanító között a gyermekek egységes fejlesztése, nevelése érdekében. Ezért van nagy jelentősége annak, hogy a szülők mennyire tudnak együttműködni a tanárokkal, az iskolával, mennyire tudnak azonosulni az iskola által közvetített értékekkel.

 

Iskolánkban a szülők különböző szinteken vesznek részt az intézmény életében:

  • A gyermekek beíratásakor, az iskola rendjének alakításakor a jogi élet résztvevői. 

  • A szülői esteken és egyéb pedagógiai beszélgetések során, az ünnepeken való részvétel alkalmaival, vagy, amikor segítőként részt vesznek az iskolai rendezvények szervezésében, akkor a szellemi élet részesei. 

  • A gazdasági élet részesei azáltal, hogy támogatják a Waldorf-osztályok fenntartásának finanszírozását. A társadalmi munkán kívül az osztálytermek felszerelésén és egyéb felajánlások formájában a szülők is részt vállalnak az anyagi terhekből. A szülők szabad vállalással és felelősen, az iskolával megállapodást kötve kapcsolódnak be az iskola életébe.

Elérhetőség

540172, Szabadság utca 36. szám, Marosvásárhely, Románia

Magocska Waldorf Egyesület

2014 óta folyamatosan formálódó, szülőkből és pedagógusokból álló aktív kis közösség, amely azon munkálkodik, hogy a Waldorf pedagógia és életszemlélet ismert legyen szűkebb-tágabb környezetünkben.

KAPCSOLAT

T: 0743.489.021

E: office@magocskawaldorf.ro

© 2020 - Magocska Waldorf Egyesület