top of page
waldorf-bck.jpg

Waldorf Magocska Egyesület

Munkánk a helyi Waldorf mozgalom érdekében folyik

Nidus Waldorf Egyesület

Az 1998-ban létrejött marosvásárhelyi Fészek Waldorf Óvoda háttérintézményeként jött létre nem sokkal később a Nidus Waldorf Egyesület, amelyet az óvodaalapító pedagógus, Mátéfi-Takács Enikő és az akkori szülők alapítottak, hogy jogi hátteret biztosítsanak az amúgy állami oktatás részeként működő óvodai csoportoknak.

Waldorf Magocska Egyesület

2014 óta folyamatosan formálódik egy, szülőkből és pedagógusokból álló aktív kis közösség, amely azon munkálkodik, hogy a Waldorf pedagógia és életszemlélet ismert legyen szűkebb-tágabb környezetünkben. Fel szeretnénk oszlatni az ezzel kapcsolatos tévhiteket, azon munkálkodunk, hogy megvalósuljon a kontinuitás az oktatási intézményeinkben, és nem utolsó sorban, hogy utánpótlást biztosítsunk a városban működő két magyar Waldorf óvodai csoportnak, és a 2014 óta működő Waldorf osztályoknak, amelyek egyelőre a Nicolae Bălcescu Gimnázium keretein belül működnek, de a hosszú távú terv az, hogy önálló Waldorf Iskola létesüljön Marosvásárhelyen. 2015 óta román tannyelvű osztályok is működnek az iskolában.

 

A megváltozott szülői közösség, a különböző célok és tervek, valamint a változó jogi és adminisztrációs keretek miatt a régi Nidus Waldorf Egyesület már nem volt életképes, ezért felfüggesztették működését, és 2017-ben megszületett a Waldorf Magocska Egyesület. Nagy előrelépés ez a Waldorf mozgalomnak, ugyanis ez jogi hátteret tud biztosítani az óvodának, iskolának, a rendezvényeknek, projekteknek, és az anyagi finanszírozás biztosítását is könnyebbé teszi. Valamint a Waldorf kezdeményezésnek ad egy kontinuitást, a szülők és gyerekek változnak, kinőnek az oktatási rendszerből, de az egyesület állandó. Az aktív tagok rendszeresen tartanak egyesületi összejöveteleket, találunk közöttük a gyereküket a Waldorf óvodába vagy/és iskolába járató szülőket, óvónőket és tanítókat. Minden, a gyerekét Waldorfba járató szülő tagja az egyesületnek, aktív vagy passzív, de anyagilag és morálisan támogató formában.

Egyesületi tagság

Minden, a gyerekét Waldorf intézménybe járató szülő tagja az egyesületnek, aktív vagy passzív, de anyagilag és morálisan támogató formában. Az egyesülethez csatlakozni lehet a Tagságfelvételi űrlap kitöltésével.

Tevékenység

A legtöbb energiát jelenleg az egyesület és a szülők abba fektetik, hogy a Waldorf 5-8 osztály megvalósulhasson, a jelenlegi és jövőbeli pedagógusok minél képzettebbek legyenek, az iskolai körülmények megfeleljenek a Waldorf intézményekben elvártaknak, és a marosvásárhelyi egyesület és mozgalom is részese legyen a Romániai Waldorf Szövetségnek, amely révén majd a nemzetközi szervezeteknek is. A gimnáziumi osztályok beindítására lehetőség van az iskola keretein belül, az iskola vezetősége is támogatja az ügyet

 

Az osztályok aktív kapcsolatot ápolnak a Kolozsvári Waldorf Líceummal, amely a mentor intézmény szerepét vállalta fel, és segítséget nyújt a vásárhelyi Waldorf Iskola működésében. 2018-tól beindult a tanítói konferencia, amely minden Waldorf oktatási intézményben megvalósul, olyan rendszeresen megtartott alkalmakról van szó, ahol a pedagógusok megbeszélik a problémákat, különböző témákat, eseteket, módszereket, és együtt ötletelnek, egymástól tanulnak, segítik egymás munkáját. Készül a szülői kézikönyv is, amely minden, a Waldorf Iskolával kapcsolatos tudnivalót tartalmaz, szülők számára.

 

Az egyre népszerűbb reformpedagógiai módszer ismertetésére neves magyarországi szakemebereket hív meg az egyesület, 2018-ban Karkus Ottó, a solymári Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője és osztálytanítója, és Kökéndy Ákos, a Pesthidegkúti Waldorf Iskola osztálytanítója is tartott előadást, utóbbi nem először jár városunkban, a szülők meghívására. Az iskolában évente tartunk Nyílt napokat, epocha záró ünnepségeink is nyitottak, valamint nyilvánosak az Adventi bazárok is, ahol bárkit szívesen látunk, aki kiváncsi a gyerekek és szülők alkotásaira, az iskola hangulatára. 

 

Az egyesületnek sok terve és ötlete van, örömmel vesszük a segítő szándékú szülők részvételét a különböző aktivításokban, mert meggyőződésük, hogy minden tevékenység közösséget is épít, és a gyerekeinket nem csak a család és a padagógus neveli, hanem a közösség is amelyben felnő, a társadalom, amelybe születik. Példamutatással tudunk a leginkább hatni gyerekeinkre. Ha egy közös célért, magunkat jól érezve tevékenykedünk, a legjobb példát mutatjuk nekik. A Waldorf kezdeményezés az egyik legjobb példája annak, hogy gyerekeink jövője érdekében meg tud valósulni az összefogás: mindenki azt tesz hozzá amit tud, ki munkát, időt, energiát, ki ötletet, ki anyagi támogatást. Reméljük, hogy a Waldorf kezdeményezés fenntartható és hosszú életű Marosvásárhelyen is.

bottom of page